Background

MDDr. et Mgr. Michaela Trapezanlidis

Stomatochirurg

MDDr. Michaela Trapezanlidis  sa venovala spočiatku štúdiu gréckeho jazyka, ale vždy ju lákala medicína a v roku 2017 ukončila štúdium zubného lekárstva. Jej srdce si najviac získala stomatochirurgia a preto si hneď po štúdiu spravila špecializáciu z dentoalveolárnej chirurgie a implantológie. Je zakladateľkou spoločnosti Zubná pohotovosť s.r.o, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore zubné lekárstvo už od roku 2013. Prvotná myšlienka bola poskytovať prvú pomoc pri akútnej bolesti zubov, kde si zdokonalila svoje stomatochirurgické zručnosti a dnes od nás odchádzajú pacienti po extrakcii s úsmevom a úžasom. Popri svojej neustálej práci na nočných službách na pohotovosti si otvorila aj dennú ambulanciu, kde sa začala viac venovať estetickej stomatológii. Pracuje s CEREC systémom a robí neuveriteľné premeny celého úsmevu na počkanie. Od roku 2022 rozšírila svoju zubársku prax a otvorila krásnu zubnú kliniku Svet úsmevu, ktorá spolu so zubnou pohotovosťou vytvorila unikátny koncept s profesionálnym a individuálnym prístupom ku každému pacientovi.

Vzdelanie

2019 | Implantológia I, Implantológia II - 3DK Dentálni klinika Praha

2019 | Dentoalveolárna chirurgia - Lekárska fakulta UK, Bratislava

2018 | Plastická chirurgia parodontu - Andel Dental academy

2018 | Curriculum prosthetics - UCL PG Cert Advanced Aesthetic Dentistry, Londýn

2011-2017 | Zubné lekárstvo - LF UK Bratislava

2002-2007 | Klasická filológia - Filozofická fakulta UK, Bratislava

2000-2002 | Novodobý grécky jazyk - Filozofická fakulta Univerzita Aristotelius, Grécko

1993-1997 | Gymnázium

Jazyky

Slovenský | Anglický | Grécky | Latinský