Background

Cenník výkonov

Platba len v hotovosti

Záchovná stomatológia

Vstupná prehliadka chrupu (vyšetrenie chrupu, RTG diagnostika, plán liečby)50€
RTG – OPG20€
RTG – intraorálny snímok10€
RTG – bitewing obojstranne10€
CBCT50€
Preventívna prehliadka20€
Konzultácia20€
Anestézia10€
Biela výplň :
Fotokompozit - 1 plôška80€
Fotokompozit - 2 plôšky90€
Fotokompozit - 3 plôšky100€
Fotokompozit - klinická dostavba korunky120€
Fotokompozit - krčková výplň40€
Dočasná vložka20€
Desenzibilizácia20€
Ambulantné bielenie zubov190€

Protetika

Zirkónová korunka do 24h (CEREC)400€
Estetická fazeta do 24h (CEREC)400€
Zirkónový trojčlenný mostík do 24h (CEREC)1200€
Kompozitná inlay / onlay / overlay180€
Keramická inlay / onlay / overlay250€
Nočná náhryzová dlaha150€
Alginátový odtlačok20€
Funkčný odtlačok30€
Silikónový odtlačok40€
Registrácia výšky zhryzu40€
Skúška zubov20€
Stiahnutie fixnej korunky (cena za 1 zub)30€
Snímateľná náhrada celková600€
Snímateľná náhrada Flexi650€
Nacementovanie 1 korunky20€
Odstránenie pôvodnej korunky30€
Rebáza malého rozsahu150€
Rebáza veľkého rozsahu250€
Provizórna korunka2€

Dentálna hygiena

Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom + pieskovanie air flow70€

Endodoncia (ošetrenie pod mikroskopom)

Akútne ošetrenie bolestivého zuba (odstránenie nervov z koreňových kanálikov)60€
Endodoncia 1 koreňového zuba / 1. časť ošetrenia80€
Endodoncia 1 koreňového zuba / 2. časť ošetrenia120€
Endodoncia 2 koreňového zuba / 1. časť ošetrenia100€
Endodoncia 2 koreňového zuba / 2. časť ošetrenia150€
Endodoncia 3 koreňového zuba / 1. časť ošetrenia150€
Endodoncia 3 koreňového zuba / 2. časť ošetrenia150€
Endodoncia 1 koreňového kanálika40€
Príplatok za sťažené podmienky pri ošetrení35€
Odstránenie koreňovej výplne z 1 koreňového kanálika30€
Odstránenie zalomeného nástroja80€
Odstránenie koreňovej nadstavby alebo koreňového čapu50€
Aplikácia MTA koreňovej výplne do kanála50€
Sklenený koreňový čap a dostavba na jadro100€
Vnútorné bielenie mŕtveho zuba30€

Stomatologická chirurgia

Jednoduchá extrakcia60€
Zložitá extrakcia so separáciou koreňov80€
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti120€
Sutúra rany20€
Incízia20€
Egalizácia kostného lôžka20€
Výmena drénu10€
Regeneratívna chirurgia paradontu300€
Výber stehov10€
Zábrus zuba10€

Parodontologické ošetrenia

Parodontologické vyšetrenie pacienta (bez OPG snímku)40€
Recall (pravidelná kontrola)50€
Deep scaling (uzavretá kyretáž) cena za 1 zub10€
Dentálne DNA testy a genetické vyšetrenie160€
Lokálne ošetrenie parodontálneho vačku10€
Odstránenie lokálneho dráždenia20€

Implantológia

Zavedenie zubného implantátu Inno500€
Chirurgická šablóna70€
Abutment100€
Odkrytie implantátu, vhojovací valček60€
Korunka na implantáte štandard450€
Korunka na implantáte vrstvená500€

Pohotovostný cenník

RTG – OPG20€
RTG – intraorálny snímok10€
RTG – bitewing obojstranne10€
Konzultácia20€
Anestézia10€
Dočasná vložka20€
Trepanácia30€
Paliatívne endodontické ošetrenie bolestivého zuba (odstránenie nervov z KK)60€
Výplach otvorených koreňových kanálikov25€
Jednoduchá extrakcia60€
Zložitá extrakcia so separáciou koreňov80€
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti120€
Sutúra rany20€
Incízia20€
Egalizácia kostného lôžka20€
Výmena drénu10€

Detská stomatológia

Vstupná prehliadka dieťaťa30€
Preventívna prehliadka (každých začatých 15minút)20€
Vyšetrenie dieťaťa do 30min.50€
Vyšetrenie dieťaťa do 60min.100€
Definitívna výplň - mliečny zub (podľa náročnosti na spoluprácu dieťaťa a čas) :
Jednoduchá (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením)70€
Stredne náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením)80€
Náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením)90€
Ďalšia výplň v rovnakom kvadrante (zľavnená)50€
Pečatenie fisúr (1 zub)30€
Impregnácia pomocou SDF20€
Strip korunka / celulidová korunka80€
Povrchová lokálna anestézia10€
Skloionomerná výplň mliečneho zuba50€
Pulpotómia80€
Pulpektómia60€
Dentálna hygiena pre najmenších35€
Dentálna hygiena pre Juniorov50€
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa – JEDNODUCHÁ40€
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa – KOMPLIKOVANÁ80€